Eğitim Modelimiz

Academy London Educational Consultancy©* danışmanlığında hazırlanan özgün İngilizce ve Türkçe eğitim modelimiz ve programımızda, zengin içerikli sınıflarımızda yapılan proje çalışmaları, serbest oyun, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış oyun etkinlikleri, dijital öğrenme materyalleri ve yetenek atölyeleri bulunmaktadır.

Creative Heroes Proje Bazlı ve Bireysel Öğrenme (Project Based & Personalized Learning) eğitim modellerini benimser. Project Based Learning ünite uygulama ve değerlendirme çalışmaları, çocukların grup halinde bilgi & düşüncelerini geliştirmeye yönelik alanlardan oluşurken; Personalized Learning ile öğrenme deneyimi, her çocuğun bireysel ihtiyaç, ilgi ve yeteneklerine odaklanılarak kişiye özel gelişim ivmesi kazandırır.

* İngiltere orijinli bir İngiliz eğitim danışmanlık firması olan Academy London Educational Consultancy©, Uzm.Psik. Eda Güney, MEd. tarafından kurulmuş olup uluslararası danışmanlık hizmeti vermektedir.