Rehberlik-Psikolojik Danışmanlık

Çağdaş eğitimin işlevi; öğrencilerin bedensel, ruhsal ve toplumsal yönlerden bir bütün olarak sürekli gelişmelerine, topluma aktif uyum sağlayabilecek mutlu ve üretken kişiler olarak yetişmelerine ortam sağlayarak yardım etmektir. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bu işlevin gerçekleşmesinde en önemli unsurdur.

Okulumuzda rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminde her çocuk için ayrı ayrı aylık gözlem formu oluşturulmakta ve uluslararası standartta olan testler ve envanterlerle çocuğun öğrenme şekli, bireysel becerileri, iletişim becerileri incelenerek grafiksel raporlar hazırlanmaktadır. Bu raporlar her velimiz ile iki ayda bir periyodik olarak paylaşılır. Böylece her velimiz raporlar ve psikoloğumuzun yönlendirmeleriyle çocuğunun gelişimi ile ilgili bilgil sahibi olurlar.

Sınıf içi rehberlik çalışmalarında; öğrencilerin sorumluluk, saygı, paylaşma gibi değerler kazanması, arkadaş ilişkilerini geliştirme, sosyalleşme, çatışma çözme becerilerini geliştirmesi hedeflenir.

Çocuklara Yönelik Çalışmalar

Okula uyum ve oryantasyon çalışmaları: Çocukların ilk sosyal açılımlarını güvenli şekilde gerçekleştirmek amacı ile çocuğa uygun olan oryantasyon programı uzman psikolog rehberliğinde hazırlanmaktadır.

Çocuğu tanıma programı:
Çocuklarımızın ilgi ve yetenekleri, karakteristik özellikleri, güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri, uzman psikoloğun bireysel ve grup çalışmaları ( gözlem, test, oyun vb.) sonucunda değerlendirilmektedir.

Çocuğu yaş gelişim özelliklerine göre inceleme ve değerlendirme: Her çocuğun ayrı ayrı; psikomotor, bilişsel, duygusal, sosyal, dil ve öz bakım gelişim süreçleri uzman psikolog gözetiminde incelenir ve aylık raporlar düzenlenerek ay ay gelişim grafiği değerlendirilir.

Olası bir davranış veya uyum probleminin tespit edilmesi, değerlendirme ve takibi: Olası bir davranış veya uyum problemi tespit edilirse, veliye bildirilmesi, çocuğun kişilik özelliklerine uygun müdahale programının oluşturulması, problemin takibi ve değerlendirilmesi uzman psikolog tarafından yapılır. Gerekli görüldüğü takdirde dış bir kaynaktan uzmana yönlendirme gerçekleşir.

Ailelere Yönelik Çalışmalar

Bireysel veli görüşmeleri: Bireysel veli görüşmelerinde uzman psikolog ve veli, çocukların gelişim özellikleri ile ilgili paylaşımlarda bulunurlar.

Bültenler: Aylık eğitim bültenlerinde uzman psikoloğun farklı konularla ilgili makaleleri bulunmaktadır.

Seminerler ve grup çalışmaları: Sene içinde ihtiyaca yönelik olarak şekillenen bilgilendirici ve paylaşımcı seminer ve grup çalışmaları düzenlenmektedir.

Aile Danışmanlığı: Aile danışmanlığı hizmetinde uzman psikolog ailenin talep ettiği bir rehberlik konusunda aileleri bilgilendirici yönlendirmeler gerçekleştirmektedir.